Sikkerheds Spørgsmål vedrørende ilt tanke

Oxygen tanke kan levere ilt folk har brug for at overleve. Lægeordineret ilt behandler hjertesygdomme og luftvejssygdomme. Heavy metalbeholdere butik ilt under højt tryk og kan være farligt , hvis det bruges eller opbevares forkert. Brandfare

Hold ilt tanke mindst seks meter væk fra åben ild ( pejse, petroleumsvarmere , stearinlys ) og andre varmekilder ( ovne, radiatorer) . Hav altid en brandslukker i nærheden
Slange og Tubing Farer

Kontrollér alle slanger til snoninger og blokeringer . ; begrænse rør /slange længde til 50 fod . Sørg for, at slangen ikke udgør en tripping fare for dig selv eller andre i huset.
Rygning Farer

Ryg aldrig i nærheden af ​​ilt tank , eller hvor ilt er i brug. Post " No Smoking " . tegn omkring huset, hvor ilt er i brug
Operation

vide, hvordan man forvalter det udstyr - udstyr tekniker skal informere dig om korrekt betjening . Skift aldrig ilt flow uden lægens råd .
Opbevaring

Hold altid ilt tank oprejst. Sluk for ilttilførslen , når den ikke er i brug.

Elektriske farer

Brug aldrig forlængerledninger til at betjene iltudstyr . Hold alle ilt tanke væk fra elektriske apparater.
Hoteltilbud

Relaterede Sundhed Artikler